Øget svedproduktion (hyperhidrose)

Hyperhidrose

Øget svedproduktion

Øget svedproduktion også kaldet hyperhidrose er overproduktion af sved, der overstiger, hvad der er nødvendigt for regulering af kropstemperaturen. Man skelner mellem; generaliseret hyperhidrose (over hele kroppen) og lokaliseret hyperhidrose (armhuler, hænder, fødder, hårbund).
Øget svedproduktion starter normalt i barndommen eller teenageårene, men kan også begynde senere i livet. Ved sidstnævnte skal man dog mistænke anden underliggende årsag og bør udredes via egen læge.

Øget svedproduktion (hyperhidrose) er invaliderende og socialt hæmmende. Mange bruger meget tid på at skjule, at de sveder unaturligt meget. Mange med hyperhidrose medbringer skiftetøj, når de skal afsted på arbejde eller til sociale arrangementer, iklæder sig bestemte farver eller flere lag tøj for at skjule svedpletterne.

flere forskellige behandlingsformer

Hvordan behandles hyperhidrose?

  • Lokalbehandlinger – aluminiumklorid, glycopyrrulat gel, iontoforese
  • Botox (botulinum toxin) – anvendes til hænder, fødder, armhuler og hårbund
  • Systemisk terapi (tabletter) – ercoril eller glycopyrrulat       
  • Energibaseret behandling 

Behandlingsformer hos Center for Hud & Laser

Behandling af hyperhidrose

Aluminium salte

Aluminium salte virker ved at blokere svedkirtlernes udførselsgange. Der anvendes primært aluminiumchlorid hexahydrat 15-30 % i medicinske præparater. Virker kun, når det påføres.

Systemisk terapier

Systematiske terapier er antikolinerge lægemidler og virker ved at blokere signalet acetylcholine i blandt andet svedkirtler. Herved hæmmes svedproduktionen.
Af bivirkninger kan nævnes mundtørhed, sløret syn, vandladningbesvær og gastrointestinale gener. Det er oftest mundtørheden, der er værst.

Botox (botulinum type A toxin)

Botox blokerer frigørelsen af signalmolekylet acetylcholin fra nerveenderne. Dermed blokeres nervens forbindelse til svedkirtlen og aktiveringen af svedkirtlerne reduceres. Virkningen indtræder i løbet af 2 uger. Effekten af botox er meget individuel, men varer mellem 3-12 måneder.

Behandlingsforløb

Inden en behandling skal man altid forundersøges af hudlægen, hvor det sikres at man er rask. Herudover gives information om den pågældende behandlingens virkning og bivirkninger.
Det er også her, man forventningsafstemmer forløbet og inddrager kundens ønsker og visioner.